svg
Close

By admin 15 фебруара, 2016 In SEO

Vodič kroz on page optimizaciju web stranica

U današnje vreme biti dobro rangiran na Googlu i ostalim pretraživačima nije jednostavna stvar. U suštini, jednostavna je kad se zna što tačno treba napraviti na stranici kako bi bila dobro optimizovana. Pretraživači u današnje vreme postaju sve pametniji i inteligentniji, tako da nije dovoljno imati samo kvalitetan sadržaj na stranici i to je to. On page optimizacija je jedan od prvih koraka sa kojom bi svaki webmaster prvo trebao početi.

Zašto je važna on page optimizacija?

Ako se kvalitetno napravi optimizacija ne samo da će stranica biti visoko pozicionirana na pretraživačima, nego može povećati  kvalitet čitanja tekstova posetiocima na stranici.  U ovom blog-postu nabrojaću korake koji se moraju preduzeti za kvalitetnu on page optimizaciju.

Optimizacija naslova

Optimizacija naslova jedna je od najbitnijih elemenata u kvalitetnoj optimizaciji web stranice. Naslov bi trebao biti kratak ali dovoljno informativan kako bi ukratko mogao informisati posetioce da vide ko ste Vi  i čime se bavite. Naslov je prva stvar koja je prikazana/indeksirana od strane pretraživača. I naravno kao takva ima veliku važnost – od stotine stvari koju posetioc vidi, vaš naslov mora biti uočljiv  i zanimljiv kako bi privukao posetioca da prouči i zatraži više informacija o onome što mu nudite. Sa druge strane naslov treba biti kvalitetan i uočljiv pretraživačima kako bi odabrale vašu između stotinu ili hiljadu sličnih internet stranica koje su optimizovane za određenu ključnu reč.

Važne stvari koje mora sadržavati Vaš naslov:

 • Vaše ime/ime firme/ime stranice: Ako smo mišljenja da bi nas posetioci mogli tražiti preko imena, imena firme ili imena webstrane  jako je korisno da te podatke stavimo u naslov.
 • Ključne reči: Ako se želimo dobro pozicionirati za ključne reči uvek je jako korisno staviti ih u naslov stranice. Naslov mora predstavljati „duh“ stranice.  Znači ako prodajemo televizore možemo uključiti reči kao naprimjer: Prodaja televizora, kvalitetni televizori, lcd televizori i ostalo…  Sa time da ne želimo neprirodno „napumpati“ naslov sa ključnim rečima. Treba napisati naslov koji je prilagođen posetiocima i prihvatljiv pretraživačima.

Optimizacija meta description tagova

Meta tagovi ne smeju biti ignorisani, a to su ponajprije Description tagovi. Meta  Description tag mora biti napisan kratko, informativno te fokusiran na sadržaj i ono što se nudi na stranici. Kvalitetni kratki opis onog što se nalazi na stranici može naterati posetioca da uđe na Vašu stranicu i pogleda sadržaj koji se nudi na njoj. Ako je Meta Description tag loše napisan, velika je verojatnost da ga tražioci ignorišu te nikad ne posete stranicu. To je ustvari tekst koji se pojavljuje kao opis stranice na Google ili ostalim pretraživačima. Isto tako treba imati implementirane ključne reči za koje se želimo pozicionirati.

Važne stvari koje moraju sadržavati Meta Tagovi:

 • Naglašavanje stvari koje se nude na stranici: treba reći budućim posetiocima stvari koje žele čuti vezano uz njihovo pretraživanje i več smo na pola puta do njihovog ulaska na stranicu. Ako nudimo „jeftini web hosting“  onda trebamo uključiti reči kao što su npr. „ jeftini  Web hosting već od 2000 din“. To može biti stvar koju oni traže i logično je da će proveriti  o čemu se radi.
 • Ključne reči:  ključne reči moraju biti implementirane unutar description meta taga ali možemo ignorisati meta keywords tag zato što nije relevantan tražilicama.

Važnost HTLM Tagova

Jako je bitno ponuditi posetiocima  kvalitetni sadržaj koji olakšava čitanje i izdvaja sve relevantne reči i rečenice koje su uključene u tekst. Postoji nekoliko HTLM tagova sa kojim možemo to postići. To su H1, H2, H3, bold, italic… Npr. Tekst označen kao H1 tag daje vrlo veliku važnost pretraživačima jer sa njime izdvajamo najvažnije i najrelevantnije informacije u našem tekstu, te naravno ključne reči.

Elementi u Headeru:

 • Header 1: Header 1 bi trebao definisati najvažniju sekciju stranice. Obično je označen u naslovu ili kao početni tekst sadržaja.
 • Header 2 i 3:  Header 2 i 3 bi trebali biti u nastavku kao podnaslovi nekih sekcija teksta.
 • Stilovi teksta: Bold: Boldanje teksta koristi se za označavanje važnih reči u tekstu
 • Italic: Također se koristi za izvajanje bitnog sadržaja ili citiranje (kurziv)

Optimizacija ključnih reči

Stranica mora koristiti sadržaj koji je prilagođen čitaocima i pretraživačima istovremeno. Ako se preteruje sa ključnim rečima stranica postaje nečitljiva i gubi se kvalitetna prezentacija sadržaja koji se nalazi na stranici, a i Google će primetiti da je “prenabildana” sa ključnim rečima te je kao takvu neće uzimati kao relevantnu. Dakle, potrebno je voditi računa o ravnoteži sadržaja optimizovanog za pretraživače i u isto vreme za posetioce.

Važne stvari za optimizaciju ključnih reči:

 • Pretraživanje ključnih reči: jako bitna stvar koju treba napraviti na samom početku, kako bi ključne reči bile kvalitetne. To se odnosi između ostalog na analizu broja traženja i postotak konkurencije. AdWords keyword tool je besplatni alat koji nam u tome može kvalitetno pomoći.
 • Gustoća ključni reči: treba odrediti gustoću ključnih reči prema sadržaju i voditi računa o tome da nisu previše zastupljene u tekstu. Naprimer, dobro ih je staviti u H1,H2 tagove s time da postoje barem dva paragrafa teksta između ključnih reči u tekstu. Bitna stvar je takođe da se ključna reč nalazi na kraju stranice.
 • Sličnost ključnih reči: Jako je dobro koristiti i sinonime za ključne reči, tj. slične ključne reči kako bi tekst bio ugodan za čitanje ali i dalje pogodan za pretraživače. Google je počeo raditi na principu simantičkog weba, a to znači da roboti prepoznaju i “slang” stranice i po tome određuju da li je relevantna za ključnu reč za koju je optimizovana.
 • Duge ključne reči(long tail keywords):  Obično je dobro imati uključene duže ključne reči zbog manje konkurencije i zbog toga što se je lakše visoko rangirati na pretraživačima. Kod pretrage će sigurno biti ponuđene, ali se one mogu nadograditi ako se uključe reči kao što su: najbolji, besplatni, jeftini… Takva kombinacija može nam dati kvalitetne duge ključne reči.

Optimizacija linkova

Kod optimizacije linkova bitno je obratiti pozornost na interne i externe outbound linkove, te pomoću njih dati posetiocima kvalitetnu navigaciju. Bitno je spomenuti da linkovi moraju voditi na kvalitetne i korisne stranice vezane upravo za tematiku o kojoj pišemo.

Važni elementi optimizacije linkova:

Uvek treba pokušati staviti linkove u obliku anchor teksta kada linkovi upućuju na druge stranice. Treba koristiti prikladnu ključnu reč kako bi je kvalitetno mogli uključiti u tekst i kako bi dobili kvalitetni outbound link. Dobra i čista struktura internih linkova sa dobro odabranim anchor tekstom, zasigurno će dati odlične rezultate. Ako se koristi CMS, onda su permalinkovi idealni. U tom slučaju ključne reči/naslovi postaju linkovi sami po sebi i opet se dobija kvalitetan rezultat kod pretraživača. Treba isto tako spomenuti da nakon Google Panda i Penguin updateova treba voditi računa o tome da nisu svi linkovi anchor, pa isto tako moramo dodavati i „pune“ domene,“ klikni ovde“ i sl.

Optimizacija slika

Ako stranica sadrži priličan broj slika, potrebno ih je optimizovati kako bi bile primećene od strane pretraživača.  Za posetioca je slika više nego razumljiva što nije isti slučaj sa pretraživačom. Tzv. “spider” sa pretraživača ne mogu videti sliku nego samo tekst. Zato je potrebno koristiti neke specijalne tagove kako bi slikama dali neko značenje i kako bi spideri mogli pročitati što se nalazi na stranici. Dobra praksa je da uključimo ključnu reč u naziv slike.

Važne stvari za optimizaciju slika:

 • Alt text : ALT text ili  Alternate Tekst je tekst koji opisuje slike kad se mišem prelazi preko nje. Ta vrsta teksta mora biti kratka ali dovoljno opisna kako bi mogla opisati sliku. Korisno je imati ključne reči u alt tagu, a ponajprije je koristan ako browser nemože otvoriti sliku,pa posetioc može videti opis slike.
 • Ime fajla: potrebno je uvek koristiti razumevajuće ime fajla zbog toga što je velika razlika da li će pisati na fajlu npr. antivirus-naslovna.jpg, umjesto da piše DCS12342.jpg. Treba težiti k tome da su alt tekst i fajl name jednaki.

Link na stranici: ako želimo staviti link na sliku trebali bi koristi ključnu reč sa slike u linku. Uzmimo za primer antivirus software. U slučaju te ključne reči moramo napisati : “antivirus -software-klikni ovde”, a ne “ da bi video-klik ovde”. Znači bitno je uključiti ključnu reč.

Neke od ključnih stvari za on page SEO (optimizaciju web stranice):

 • Istraživanje, analiza i pisanje predloga ključnih reči
 • Analiza web stranice, pisanje i implementacija opisnih TITLE tagova i DESCRIPTION meta tagova
 • Optimizacija tekstova sa implementacijom ključnih reči u tekstovima
 • Optimizacija tekstova radi lakše čitljivosti – povećanje slova na pojedinim segmentima web stranice, definiranje paragrafa i dodavanje međunaslova
 • Optimizacija H1, H2, H3 tagova – uvrštavanje ključnih reči
 • Implemetacija i povezivanje unutarnjih stranica sa anchor linkovima
 • Optimizacija i implementiranje ALT tagova na slikama
 • Validacija postojećih linkova i provođenje procesa vezanih uz dodavanje novih članaka
 • Postavljanje SEF (Search Engine Friendly) URLova – ispravak postojećih hyphens URLova, te minimalizacija istih
 • Izrada site mape

 

Pogledajte bitne činioce SEO arhitekture kako bi dobili osnovni uvid u on page optimizaciju web stranice

Optimizacija web stranica pomoću ključnih reči:

Faktori rangiranja:

 1. Korištenje ključne reči bilo gde u označenom naslovu (važnost: 68%)
 2. Korištenje ključne reči kao jedne od prvih u naslovu (važost: 63%)
 3. Korištenje ključne reči u nazivu domene (važnost:60%)
 4. Korištenje ključne reči u H1 tagu (važnost:49%)
 5. Koristenje ključne reči u externom/internom linku anchor teksta (važnost:46%)
 6. Korištenje ključne reči u početnim rečenicama H1 tag-a (važnost:45%)
 7. Korištenje ključne reči u prvih 50 do 100 reči u HTML-u (važnost:45%)
 8. Korištenje ključne reči u nazivu unutarnje domene (važnost:42%)
 9. Korištenje ključne reči u ostalim H tagovima( h2-h6) (važnost:35%)

Optimizacija web stranica bez ključnih reči:

Faktori rangiranja:

 1. Postavljanje dopuštenog i unikatnog sadržaja na stranici (važnost:65%)
 2. Redovno ažuriranje-novi sadržaj ( važnost:50%)
 3. Korištenje linkova na stranici koji usmeravaju na ostale URL na istoj domeni (važnost:41%)
 4. Postojanje META-opisnog tag-a (važnost:22%)
 5. Korišćenje FLASH elemenata ili ostalih pluginova (važnost: 13%)
 6. Postojanje oglašivača na stranici (važnost:10%)
 7. Korišćenje google AdSense na stranici (važnost:8%)

Popularnost linkova

Faktori rangiranja:

 1. Ključna reč- fokusirani anchor tekst sa externih linkova (važnost:73%)
 2. Popularnost externih linkova ( kvantiteta/kvaliteta) (važnost:71%)
 3. Različitost linkova (dolazni linkovi sa puno jedinstvenih root domena) (važnost:67%)
 4. Dolazni linkovi sa autoritativnih stranica (važnost:65%)
 5. Rangiranje stranice( pagerank) (važnost:63%)
 6. Kvalitet externih linkova po relevantnosti (važnost:58%)
 7. Ključna reč – fokusirani anchor tekst sa internog linka (važnost:55%)
 8. Popularnost internog linka (važnost:51%)

Optimizacija web stranice

Faktori rangiranja:

 1. Inteligentna i korisna arhitektura na domeni (važnost: 52%)
 2. Korišćenje externih linkova prema reputacijskim i pouzdanim stranicama (važnost:37%)
 3. Starost domena (važnost:37%)
 4. Neprekidno vreme rada servera/hostinga (važnost:32%)